Biogaia vann tvist med Milko

Publicerad 2007-11-21 09:12

Skiljenämnden har dömt till fördel för Biogaia i tvist med Milko. Skiljenämnden konstaterade att Milko har begått avtalsbrott genom att inte lansera produkter innehållande Reuteri på den svenska marknaden

Biogaia har därför haft rätt att i förtid säga upp avtalet, skriver Biogaia i ett pressmeddelande.

Biogaia tillerkänns också ett begränsat skadestånd. Trots detta anser skiljenämnden att Biogaia ska svara för en större del av kostnaderna i samband med tvisten.

”Som en konsekvens av det begränsade skadeståndet och kostnaderna för skiljeförfarandet belastas Biogaias resultat för innevarande kvartal med 0,5 miljoner kronor”, skriver Biogaia i pressmeddelandet.

(Direkt)