BIOGAIA: RÖRELSERESULTATET BLEV 71,1 MLN KR (53,1) I 4 KV (NY)

2023-02-03 08:08:25

(Lägger till information om utdelning)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Probiotikabolaget Biogaia redovisar ett rörelseresultat på 71,1 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022.

Nettoomsättningen uppgick till 274 miljoner kronor (206) med en organisk tillväxt på 5 procent i kvartalet.

Resultat efter skatt blev 139 miljoner kronor (38,3) eller 1:38 kronor per aktie (0:38).

Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning på 1:45 kronor per aktie (0:73) samt en extrautdelning på 1:45 kronor per aktie (2:26) för 2022. Det ger en total utdelning på 2:90 kronor per aktie (2:98).Direkt-SE