BIOGAIA: RÖRELSERESULTATET BLEV 71,1 MLN KR (53,1) I 4 KV

2023-02-03 08:04:58

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Probiotikabolaget Biogaia redovisar ett rörelseresultat på 71,1 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022.

Nettoomsättningen uppgick till 274 miljoner kronor (206) med en organisk tillväxt på 5 procent i kvartalet.

Resultat efter skatt blev 139 miljoner kronor (38,3) eller 1:38 kronor per aktie (0:38).Direkt-SE