BIOGAIA: APAC-REGIONEN TYNGDE ORGANISK TILLVÄXT I 4 KV - VD

2023-02-03 09:27:18

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Probiotikabolaget Biogaia redovisade en organisk tillväxt på 5 procent för det fjärde kvartalet 2022. Tillväxten tyngdes av händelser kopplade till APAC-området.

"APAC är den region som ökar minst i jämförelse med de andra. Det är också på grund av att vi hade problem hos vår tillverkare Sanico i Belgien för några order till Japan. APAC har varit ganska starkt påverkade av covid-restriktioner. I Japan gjorde det att folk inte gick till tandläkaren i lika stor utsträckning och det är vår största marknad för oral hälsa", säger Biogaias vd Isabelle Ducellier till Nyhetsbyrån Direkt på fredagen i samband med att bolaget har släppt sitt bokslut för 2022.

I Kina har Biogaia varit påverkade av de karantänsregler som rådde under pandemin, men i takt med en återöppning hyser Isabelle Ducellier förhoppningar om en förbättring.

"Med återöppningen ser vi fram emot nästa år för APAC igen", säger hon.

Ser man däremot till helåret 2022 var den organiska tillväxten 19 procent, framhåller Biogaia-chefen.

Totalt sett låg tillväxten under det senaste kvartalet på 33 procent, varav förvärvet av Neutraceutics stod för en ökning med 29,9 miljoner kronor, eller 15 procent.

Hur ser ni på möjligheterna till förvärv under 2023?

"Utan att lova någonting är det något vi tittar på väldigt noggrant eftersom vi efter förvärvet av Neutraceutics har märkt att vi får en bättre kontroll och kan ta snabbare beslut på marknaden", säger Isabelle Ducellier.

""Dessutom behåller du marginal inom koncernen" fortsätter hon.

Biogaia hade i den inledande handeln på fredagen backat med cirka 3 procent efter rapportsläppet tidigare på morgonen.Direkt-SE