Bio-Works Technologies AB: Bio-Works bekräftar order - ny produktionskund inom oligonukleotid tillverkning

2022-06-10 09:22:28

"Vi har sagt sen ett år tillbaka att vi tror att det finns en bra möjlighet för Bio-Works att bygga vidare på vår succé inom peptider på oligomarknaden. Denna order bekräftar att vår hypotes stämmer, säger Jonathan Royce, vd på Bio-Works.  

Oligonukleotider är en ny typ av läkemedel som slagit igenom stort de senaste åren. De består av korta DNA- eller RNA-molekyler och kan riktas specifikt mot de gener som ger upphov till sjukdomen eller påverkar sjukdomsförloppet. EU-kommissionen godkände förra året det kolesterolsänkande oligonukleotid-läkemedlet Inklisiran. Försäljningen av oligonukleotid-läkemedel uppgick till 0.98 miljarder USD 2021 och förväntas växa 13 % per år fram till 2025.

Denna information är sådan som Bio-Works Technologies AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-06-10 09:22 CET.

Cision