BIO-WORKS: RÖRELSERESULTATET BLEV -23,8 MLN KR 1 H 2022

2022-08-19 08:24:58

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Bio-Works redovisar ett rörelseresultat på -23,8 miljoner kronor (+9,3) i det första halvåret 2022.

Omsättningen steg till 18,1 miljoner kronor (8,3), en ökning med 119 procent.

Under fjolårsperioden hade Bio-works övriga rörelseintäkter på 32,0 miljoner kronor. Bolaget redovisade då engångsintäkter från licensavtalet med Amicogen.

Orderingången låg på 22,2 miljoner kronor (11,7), en ökning med 90 procent.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -27,2 miljoner kronor (+9,4) med likvida medel om 79,9 miljoner kronor (43,2) vid rapportperiodens utgång.

Vi går in i andra halvåret med en stark orderstock och bra momentum", skriver Jonathan Royce i vd-ordet av rapporten.Direkt-SE