BIO-WORKS: OMSÄTTNING +70% 2 H, RESULTAT -21,5 MLN KR

2023-02-17 14:51:46

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Bioteknikbolaget Bio-Works nettoomsättning ökade med 70 procent till 23,2 miljoner kronor (13,6) under andra halvåret 2022. Resultatet var -21,5 miljoner kronor (-21,8).

Orderingången ökade till 34,3 miljoner kronor (17,2) och orderstocken för leverans 2023 var 27,6 miljoner kronor den 31 december.

En drivande faktor för försäljningstillväxten under perioden var lanseringen av Gobio förpackade kolonner, skriver vd Jonathan Royce i bokslutsrapporten.

Go Bio genererade 3,1 miljoner kronor i intäkter under andra halvåret, med en orderingång på totalt 6,0 miljoner kronor.

"Vi tror att trenden mot färdigpackat kommer att fortsätta under 2023", skriver Jonathan Royce.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –13,1 miljoner (-22,8) och banktillgodohavanden var 65,9 miljoner kronor (103) vid periodens slut.

"Vår strategi för att uppnå lönsamhet är oförändrad. Vi kommer att fortsätta att fokusera våra försäljnings- och marknadsföringsinsatser på högförädlade produkter med en högre marginal per liter resin, samtidigt som vi har ett starkt fokus på kostnadskontroll", skriver vd.

I oktober meddelade Bio-Works att bolaget är väl positionerat för breakeven under 2024 utan behov av ytterligare finansiering.

"Jag är mer säker än någonsin på att detta mål är inom räckhåll", kommenterar Jonathan Royce.Direkt-SE