BIO-WORKS: FÖRSÄLJNING +51% 3 KV, BREAKEVEN-MÅL INOM RÄCKHÅLL

2022-10-21 10:29:09

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Bio-Works Technologies produktförsäljning uppgick till 7,2 miljoner kronor under det tredje kvartalet 2022, en ökning med 51 procent jämfört med samma period ifjol.

Hittills i år har Bio-Works nettoförsäljning ökat med 94 procent till 25,3 miljoner kronor.

Det framgår av bolagets uppdatering för det tredje kvartalet.

Under kvartalet växte orderstocken till 16,1 miljoner kronor, från 11,1 miljoner vid halvårsskiftet.

"Vi är mycket nöjda med resultatet i tredje kvartalet, nettoförsäljningen ligger i linje med våra förväntningar", kommenterar Bio-Works vd Jonathan Royce.

Bio-Works har under perioden arbetat fram en uppdaterad plan för de kommande fem åren.

"Målet att nå breakeven under 2024 är nu inom räckhåll och goda förutsättningar finns för att nå en ebitda-nivå över 30 procent inom planeringsperioden", skriver bolaget.

Bio-Works hade 73,2 miljoner kronor i likvida medel vid periodens slut.

"Denna likviditet tillsammans med förväntade intäktsökningar gör att ledning och styrelse bedömer att koncernen når lönsamhet utan behov av ytterligare kapitaltillskott", skriver bolaget.Direkt-SE