Billigast i byggsektorn

Publicerad 2014-08-26 13:15

Aktietips Carnegie har tittat närmare på de svenska byggbolagen. Ett av bolagen ser extra intressant ut. Inte minst på grund av en uppsida på 15 procent.

Det handlar om Peab som enligt Carnegie är det billigaste bolaget i byggsektorn. Trots den svaga orderingången under det andra kvartalet ser Carnegie positivt på aktien.

Analytikerna väljer att inte läsa in alltför mycket i utfallet i det andra kvartalet eftersom det kan vara volatilt mellan kvartalen och nyckeln är att vara selektiv, vilket Carnegie anser att Peab är, skriver Carnegie och konstaterar att det även är viktigare för Peab att för tillfället visa god lönsamhet snarare än omsättningstillväxt.

Carnegie konstaterar att Peabs omstruktureringsprogram verkar visa en positiv effekt på byggdelens lönsamhet som presenterade en rörelsemarginal om 2,4 procent. Det är visserligen under det historiska genomsnittet på 2,7 procent, men är andra kvartalet i följd med stigande marginal.

Aktien handlas i nuläget till ett P/E-tal om 9,5x för 2015 års vinster, vilket är 20 procent under sektorsnittet och 30-40 procent under sektorkollegan NCC.

Peab ger även en direktavkastning på 4,6 procent, vilket är över sektorsnittet.

Sammantaget anser Carnegie Peabs aktie är värd 57 kronor, vilket indikerar en uppsida kring 15 procent.