Billig gränsöverskridare


Publicerad 2009-12-09 15:38

En välfylld kassa och siktet inställt på helt nya affärsområden som miljö, mat och jordbruk gör medicinteknikaktien Biotage köpvärd.

Storsäljaren Epogen mot blodbrist ska få konkurrens när vd Torben Jörgensen letar uppköpsobjekt. Foto: Erik Jacobs/scanpix

Efter en rejäl omstöpning är det köpläge i det lågt värderade medicinteknikbolaget Biotage. I dag värderas bolaget inte till mycket mer än den kassa som fylldes på när ett av de två affärsområdena, biosystems, såldes till Qiagen i fjol. Den kvarvarande verksamheten, discovery chemis-try, får man med billigt på köpet. Det finns flera faktorer som talar för att den trista aktieutvecklingen nu kan ta fart. Den första är den välfyllda kassan som netto låg på 327 miljoner kronor vid utgången av september. I dag arbetar fyra personer på heltid i Biotage med att hitta lämpliga köpobjekt. Genom ett eller flera förvärv kan Biotage påskynda den redan påbörjade processen att minska beroendet av läkemedelsindustrin.

För bara ett år sedan stod kunder inom läkemedelsindustrin för 67 procent av omsättningen. I dag är den siffran nere i 50 procent. I stället är det på miljöområdet Biotage ökar, ett område som inte är lika konkurrensutsatt och prispressat som läkemedel. Andra prioriterade områden, som därför får anses sannolika mål för kommande förvärv, är mat och jordbruk.

Ett område som Biotage redan beslutat att kliva in på är proteinbaserade läkemedel, en mycket het trend i industrin i dag. I första hand genom att ta fram förbrukningsvaror men även genom att utveckla de befintliga instrumenten som än så länge enbart kan hantera kemiskt framställda läkemedel. Ett kompletterande förvärv inom proteinbaserade läkemedel är också tänkbart.

Efter försäljningen av biosystems, som bland annat innehöll före detta Pyrosequencing, tappade Biotage sina spetsprodukter och har nu hamnat i mittfåran i en mycket konkurrensutsatt marknad där priserna sjunker med 1–2 procent per år. Det är därför av stor vikt att de bolag som förvärvas har en tydlig nisch och en position som nummer ett eller två på sin marknad. Det handlar om små till medelstora bolag med en omsättning på mellan 2 och 15 miljo- ner dollar.

Den välfyllda kassan kan också trigga intresse för stora spelare av typen General Electric att lägga ett bud på Biotage, men några sådana propåer finns enligt uppgifter till VA inte i dagsläget.

Den andra faktorn som talar för en högre värdering är möjligheterna till tillväxt i såväl omsättning som i resultat. De strukturella förändringarna, som beslutades i början av året, har avslutats och kostnaderna är tagna. Produktionen av förbrukningsvaror vid bolagets fabrik i Charlottesville i Virginia i USA, har tagits över av svenska Partnertech och produktionen av instrument har flyttats till den egna fabriken i Cardiff i Wales. Förändringarna väntas minska kostnaderna och ge cirka 30 miljoner kronor i lägre kapitalbindning, med full effekt från och med nästa år.

Även andra åtgärder ska leda bolaget mot målet att öka bruttomarginalen med mellan 3 och 5 procentenheter. En ökad automatisering i fabriken i Cardiff är en. En ökad andel förbrukningsvaror är en annan. Målet är att öka andelen från dagens 45 procent till 60 procent. Bruttomarginalen på förbrukningsvaror ligger nämligen mellan 75 och 80 procent medan instrumenten ligger mellan 50 och 55 procent.

Samtidigt finns det goda förutsättningar för att försäljningstillväxten kan ta ny fart efter ett tungt 2009. Valutan har bidragit till att bromsa försäljningstappet som annars skulle ha varit 11 procent hittills i år. Det är i huvudsak läkemedels- och bioteknikbolagen som sviktar. Men i inledningen av fjärde kvartalet ger positiva tecken som färre uppsägningar och nedläggningar hos läkemedelskunderna hopp om en snar förbättring.

Sammanfattningsvis utgör en välfylld kassa, en tajtare kostnadskostym, tillväxtpotential i både omsättning och marginaler och sist men inte minst den låga värderingen köpläge.