Elpriset Elpriset faller ytterligare till på nyårsafton och landar då på 9,7 öre per kilowattimme i landets samtliga fyra elområden, enligt elbörsen Nord Pool.

Det är en halvering mot fredagens elpris på i snitt 20 öre per kilowattimme (kWH) över dygnet. Även det gäller för samtliga elområden i Sverige. 

Priset på nyårsafton står i skarp kontrast mot läget tidigare i december. Elpriset har uppgått till över 2 kr per kWh under stora delar av månaden, enligt Nord Pool.

Den 14 december markerades en pristopp för månaden på hela 4,8 kr per kWh.