Billerudkorsnäs vänder till förlust

Publicerad 2013-02-08 14:31

Rapport Förlusten före skatt på 31 miljoner kr för fjärde kvartalet var sämre analytikerna hade räknat med.

Billeruds resultat före skatt blev -31 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2012 (62). Analytikerna hade räknat med ett resultat före skatt på -11,0 miljoner kronor, enligt SME Direkt sammanställning inför rapporten.

Försäljningen uppgick till 3.068 miljoner kronor för perioden (2.086). Här låg SME Direkts konsensusprognos på 3.230 miljoner kronor.

Rörelseresultatet uppgick till 25 miljoner kronor (75).

Billerudkorsnäs har tidigare meddelat att rörelseresultatet bedöms uppgå till 25 miljoner kronor, inklusive engångskostnader på 100 miljoner.

Styrelsen föreslår en utdelning om 2:00 kronor per aktie för helåret (3:50). Analytikerna väntade en utdelning om i snitt 2:22 kronor.

Orderläget inom Billerudkorsnäs förpackningsmaterialsegmentbedöms för merparten av produkterna fortsatt vara på normalnivå för säsongenunder första kvartalet.

Priserna i lokal valuta för förpackningsmaterial bedöms vara stabila underförsta kvartalet. För vedpriserna är bedömningen att det blir lägre under 2013 än 2012. Vidare anges att engångskostnader relaterade till minskning av övervärdet i detförvärvade färdigvarulagret beräknas belasta första kvartalet 2013 med cirka 48 miljoner kronor.