BillerudKorsnäs: Inbjudan till webbsänd telefonkonferens - Q1 2022

2022-04-12 16:00:00

BillerudKorsnäs VD och koncernchef Christoph Michalski samt CFO Ivar Vatne kommer samma dag kl 9.00 att presentera delårsrapporten via en webbsänd telefonkonferens. Presentationen hålls på engelska och följs av en frågestund.
Presentationen kan följas via https://edge.media-server.com/mmc/p/8fiz98ap.För att delta per telefon och därmed ha möjlighet att ställa frågor, vänligen använd något av följande telefonnummer och pinkod 2282794#.
Från Sverige:             +46 8 566 184 67
Från Storbritannien:    +44 207 192 83 38
Från USA:                  +1 646 741 31 67
Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på BillerudKorsnäs webbsida.
Välkommen!
För mer information, vänligen kontakta:
Lena Schattauer, Director Investor Relations, +46 8 553 335 10

Cision