Rapport Förpackningstillverkaren Billerud Korsnäs lyckades inte nå upp till estimaten. Aktien faller efter rapporten.

Billerud Korsnäs rörelseresultatet uppgick till 513 miljoner kronor och rörelsemarginalen blev 8,5 procent för det tredje kvartalet 2018. Det framgår av kvartalsrapporten.

Infront Estimates sammanställning av tre analytikers prognoser för rörelseresultatet låg i genomsnitt på 633 miljoner kronor och på en rörelsemarginal om 10,4 procent.

Det justerade rörelseresultatet blev 540 miljoner kronor och den justerade rörelsemarginalen uppgick till 8,9 procent. Här uppgick de tre analytikernas prognoser i snitt till 673 miljoner kronor respektive 11,1 procent.

Resultat före skatt blev 497 miljoner kronor för det tredje kvartalet. Analytikerna hade i genomsnitt räknat med ett resultat före skatt på 579 miljoner kronor.

Försäljningen uppgick till 6.054 miljoner kronor för perioden. Här låg snittestimatet på 6.083 miljoner kronor.

Billerud Korsnäs spår att den ”starka efterfrågan inom samtliga affärsområden förväntas bestå under kommande kvartal”.

”Vi fortsätter att höja försäljningspriserna där det är möjligt, men i något långsammare takt än under föregående kvartal. Vedkostnaderna förväntas stiga ytterligare, samtidigt som vedbristsituationen förbättrats väsentligt”, skriver bolagets vd Petra Einarsson i rapportens vd-ord.

Not: Snittestimatet som Nyhetsbyrån Direkt använder i rapporttelegram är baserat på estimat från minst tre analytiker. Gruppen som bidragit till snittestimatet utgör en del av det totala antalet analytiker som löpande följer bolaget och gör estimat över kvartalsresultat. Snittestimatet bör därför ses som en indikation om var förväntningarna ligger.