Rapport Förpackningstillverkaren Billerud Korsnäs rörelseresultat var bättre än väntat. Däremot hamnade det justerade rörelseresultatet under analytikernas prognoser.

Rörelseresultatet uppgick till 194 miljoner kronor och rörelsemarginalen blev 3,1 procent för det andra kvartalet 2019. Infront Datas sammanställning av tre analytikers prognoser för rörelseresultatet låg i genomsnitt på 174 miljoner kronor och på en rörelsemarginal om 2,7 procent.

Det justerade rörelseresultatet blev 154 miljoner kronor och den justerade rörelsemarginalen uppgick till 2,4 procent. Här uppgick analytikernas prognoser i snitt till 229 miljoner kronor respektive 3,5 procent.

Justerat ebitda-resultat blev 539 miljoner kronor, här var väntat 651 miljoner kronor.

Resultat före skatt blev 244 miljoner kronor för det andra kvartalet. Analytikerna hade i genomsnitt räknat med ett resultat före skatt på 119 miljoner kronor.

Försäljningen uppgick till 6.293 miljoner kronor för perioden. Snittestimatet låg här på 6.491 miljoner kronor.

Ser god marknad för vätskekartonger

Billerud Korsnäs bedömer att marknadsvillkoren kommer att vara fortsatt goda för vätskekartong och förpackningskartong under tredje kvartalet men svagare för vissa segment.

Vätskekartongsegmentet utgör ungefär en tredjedel av Billerud Korsnäs försäljning och inom detta segment har bolaget säkrat ett antal långsiktiga kontrakt, kommenterar vd Petra Einarsson i rapporten.

”Osäkerheten på containerboardmarknaden (wellråvara, reds anm.) har dock ökat något och vi förväntar oss svagare marknadsvillkor och ökad prispress för vissa av våra mindre segment”, skriver hon.

För att motverka effekterna och ”skydda våra resultat” kommer Billerud Korsnäs fortsätta att fokusera på tillväxt inom områden där bolaget har en stark position samt fortsätta med program för ökad effektivitet i produktionen och kostnadsbesparingar, enligt vd.

De totala fiberkostnaderna förväntas plana ut på nuvarande höga nivå under det andra halvåret.

Vd nöjd med försäljningsutvecklingen

Billerud Korsnäs justerade rörelseresultat nådde inte upp till analytikernas genomsnittsestimat för det andra kvartalet, men vd Petra Einarsson gläds åt en ”stark försäljningsutveckling” och åt att upprampningen av den nya kartongmaskinen i Gruvön går enligt plan.

På minussidan noteras höga fiberkostnader.

”Produktionstillgängligheten har varit tillfredsställande under kvartalet och försäljningsvolymerna steg jämfört med samma period föregående år”, skriver hon i delårsrapportens vd-ord.

Vad gäller kartongmaskinen KM7, där drift inleddes under våren, fortskrider arbetet som planerat.

”Under andra kvartalet levererade vi på viktiga milstolpar och sedan slutet av juni producerar maskinen liner för kunder. Nästa steg blir att introducera bestruket material och i oktober siktar vi på att ha skickat certifieringsmaterial till kunderna”, skriver Petra Einarsson och upprepar uppskattningen om att de negativa uppstartseffekterna under 2019 ska uppgå till 500 miljoner kronor på ebitda-nivå.

För det andra kvartalet uppgick driftsättningskostnaderna till cirka 190 miljoner kronor.

I övrigt betonar vd:n vikten av innovation och lyfter särskilt fram en ny biobaserad och återvinningsbar pappersflaska, som ska kommersialiseras av Carlsberg och Absolut.

”I land efter land fattas beslut för att minska användningen och nedskräpningen av plast. I Europa, som vår största marknad, har EU antagit ett direktiv om engångsförpackningar av plast, vilket innebär stora möjligheter för oss att ersätta plastförpackningar för många användningsområden och bidra till ett mer hållbart konsumtionsbeteende”, resonerar Petra Einarsson.