BILLERUD KORSNÄS: ÅTERKOMMER MED DETALJER OM KONVERTERING VERSO

2022-05-05 09:43:06

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Förpackningstillverkaren Billerud Korsnäs kommer att påbörja en så kallad "pre feasability"-studie (lönsamhetsstudie/förstudie) vid Verso under andra halvan av 2022 i år och mera detaljer kring bland annat capex för Verso kommer att presenteras senare.

Det uppger bolagets finanschef Ivar Vatne under förpackningstillverkarens rapportpresentation.

I december i fjol förvärvade Billerud Korsnäs Verso, som är en tillverkare av bestruket papper i Nordamerika.

Prestationen för Verso var imponerande under det första kvartalet, framhåller Ivar Vatne under presentationen.

Omsättningen för Verso ökade i sin helhet med 13 procent under det första kvartalet jämfört med motsvarande period i fjol. Tillväxten för tryckpapper var 11 procent medan omsättningen för massa växte 22 procent, avseende Verso.Direkt-SE