Aktie Bilia har träffat en principiell överenskommelse med Volvo Car Sverige och Volvo Car Norway om ett framtida samarbete och dess huvudsakliga villkor.

I Sverige kommer Bilia fortsatt att vara återförsäljare för nya Volvobilar i storstadsområdena Stockholm, Göteborg, Malmö och Västerås, medan Bilia i Norge kommer att lämna storstadsområdet Oslo, skriver Bilia i ett pressmeddelande.

Sammantaget innebär överenskommelsen att Bilia kommer att få auktorisationen att sälja nya Volvobilar och bedriva serviceverksamhet för 34 anläggningar i Sverige och för 10 anläggningar i Norge.

Vidare har Bilia, som ett resultat av denna överenskommelse, träffat en bindande avsiktsförklaring om att sälja fyra anläggningar i Skaraborg till Bröderna Brandt Personbilar. Försäljningen förväntas ske den 1 januari 2022.

Anläggningen i Uppsala kommer att säljas till en tredje part, vilket förväntas ske den 1 juli 2022.

Dessutom pågår förhandling avseende försäljning samt utvärdering av alternativa verksamheter för fyra mindre anläggningar i Bergslagen.

I Norge kommer, i enlighet med överenskommelse med Volvo Car Norway, tre anläggningar belägna i Osloområdet att säljas till det nyetablerade bolaget Volvo Car Stor-Oslo per den 1 juli 2022.

”De anläggningar som Bilia har för avsikt att sälja eller ersätta med annan verksamhet har bedrivit försäljning av nya bilar, begagnade bilar samt serviceverksamhet för Volvo samt i Sverige delvis även för Renault. Dessa anläggningar har i genomsnitt under de senaste tre åren tillsammans redovisat en nettoomsättning om totalt cirka 6,2 miljarder kronor samt ett rörelseresultat om cirka 280 miljoner kronor”, skriver Bilia.

Parterna kommer nu att inleda slutliga avtalsförhandlingar, vilka förväntas vara slutförda under hösten, uppger bolaget.

I november i fjol sa Volvo Cars upp avtalet med Bilia vilket fick aktien att falla 25 procent på en dag.