BILIA: HAR EJ BRUTIT MOT BÖRSENS REGELVERK, INGEN SANKTION

2023-02-02 14:38:01

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm har i sin prövning funnit att Bilia inte brutit mot regelverket för Nasdaq Stockholm och har därför inte meddelat bolaget någon sanktion. Ärendet avser kommunikationen kring Volvo Cars avtalsuppsägning mot slutet av 2020.

Det framgår av ett pressmeddelande.

"Disciplinnämnden konstaterar att det vid Bilias mottagande av en avtalsuppsägning från Volvo Cars i november 2020 rådde en betydande osäkerhet kring vad uppsägningen i praktiken skulle komma att innebära för Bolaget, och att Bolagets beslut att skjuta upp offentliggörandet av insiderinformationen om uppsägningen därför var förenligt med artikel 17 i EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR)", skriver Nasdaq i pressmeddelandet.

Disciplinnämnden konstaterar vidare att Bilias offentliggörande av avtalsuppsägningen, även om detta kunde ha varit utförligare i fråga om uppsägningens finansiella effekter, inte stred mot artikel 17 i MAR och skyldigheten att offentliggöra insiderinformation på ett sätt som möjliggör en fullständig och korrekt bedömning av denna.

Mot slutet av november 2020 mottog Bilia en uppsägning av återförsäljaravtalen för Volvo i Sverige och Norge. Avtalen gällde för både bilaffären samt serviceaffären, med en uppsägningstid på två år.

Volvo Cars och Bilia gick därefter in i diskussioner om ett eventuellt nytt samarbete bolagen emellan. I oktober 2021, nästan ett år efter Volvo Cars avtalsuppsägning, lyckades bolagen nå överenskommelse om ett fortsatt samarbete.

Skillnaden mellan det tidigare avtalet och det nya tycktes dock inte vara särskilt stor, enligt Bilias vd Per Avander.

"Det är egentligen inga större skillnader. Volvo Cars tyckte att vi var för stora och de ville ha mer balans i sitt återförsäljarnätverk, sades det. Det var väl mer det som gjorde att vi blev uppsagda", sade Per Avander till Nyhetsbyrån Direkt då.

Det nya avtalet innebar, bland annat, att Bilia var tvungna att sälja flertalet anläggningar.Direkt-SE