Investera Investerare kan räkna med en mer modest avkastning på aktier nästa år. Men trots detta fortsätter Blackrock Investment Institute (BII) att föredra aktier framför räntepapper även nästa år, skriver finansjätten i ”2022 Global Outlook”.

”Den kraftiga återhämtningen i ekonomin kommer att försenas något på grund av nya virusvarianter. Men återhämtningen spårar inte ur. Samtidigt kommer centralbankerna att börja höja räntorna men vara mer toleranta mot inflation. Vi ser att inflationen även fortsättningsvis kommer att ligga på högre nivåer än före pandemin – vi får helt enkelt leva med högre inflation”, skriver BII.

Med det scenariot spår finansjättenatt vi är på väg in i en ny marknadsverklighet där aktier för andra året i rad kommer att ge positiv avkastning samtidigt som obligationsmarknaden i huvudsak kommer att ge negativ avkastning. Att det sker flera år i rad är något som inte inträffat sedan statistiken började registreras 1977.

Eftersom centralbankerna nu börjar strama åt spås en mer modest avkastning på aktier men det är ändå det alternativ som föredras.

”Vi föredrar utvecklade marknader framför tillväxtmarknader eftersom vi trots allt väljer att dra ner risken något. Vi underviktar statsobligationer och föredrar istället realobligationer på räntesidan såsom ett sätt att diversifiera portföljen”, skriver BII.

Men rådande läge med nya virussträngar, utbudsdriven inflation och nya centralbanksramverk innebär en situation som saknar historiska paralleller, något som ökar riskerna.

”Policymakare och investerare kan komma att misstolka rådande prislyft. Det är därför vi tar alternativa scenarier i beaktande utöver huvudbedömningen och begränsar risktagandet”, skriver BII.