Aktie Betssons styrelseordförande Patrick Svensk har meddelat att han kommer att lämna posten med omedelbar verkan. Orsaken är att större aktieägare inte längre har förtroende för Patrik Svensk på grund av hanteringen av uppsägningen av vd Pontus Lindwall i förra veckan.

”Det är mycket tråkigt, och jag beklagar att jag gjort våra större ägare besvikna men jag har gjort vad jag trodde var det bästa för bolaget”, kommenterar Patrick Svensk som suttit i Betssons styrelse sedan 2005.

Styrelsen har utsett Johan Lundberg som i dag är styrelseledamot till ny ordförande. Han har varit ledamot i Betssons styrelse sedan 2018.