Sektor Biden-administrationen bekräftade på torsdagen att presidenten kommer att underteckna en presidentorder med målet om att 50 procent av försäljningen av nya fordon i USA ska gå på el år 2030.

Det framgår av ett pressmeddelande från Vita huset på torsdagen, där battericellsdrivna och hybridfordon också räknas in i kategorin.

Under torsdagen väntas Joe Biden tillkännage ett antal åtgärder i syfte att främja klimatmålsättningar och därigenom utöka effekten av investeringarna inom ramen för vallöftet ”Build Back Better”.

Investeringarna ska ge USA möjlighet att ”bygga framtidens elektriska fordon, överträffa Kina och hantera klimatkrisen”, står det i pressmeddelandet där ett antal fordonsbolag, bland annat Volvo, också gör uttalanden.

Planen omfattar bland annat investeringen i det första nationella nätverket för laddningsstationer, konsumentincitament och finansiering för utbyggnad av hela leveranskedjan för inhemsk produktion.