Bankfrossan USA:s president Joe Biden har uppmanat federala tillsynsmyndigheter att ta hårdare tag i syfte att säkerställa banksystemets säkerhet, i kölvattnet av kollapsen av Signature Bank och Silicon Valley Bank. Det rapporterar CNBC.

Presidenten vill se starkare tillsyn och reglering av de medelstora bankerna, för att se till att ”vi inte hamnar i den här situationen igen”, och flera reformer har föreslagits.

Till exempel föreslår administrationen att likviditetskravet för medelstora banker ska höjas, samt att likviditetsstresstesterna ska uppdateras för att ta hänsyn till bland annat digitala uttag som kan göras med hög hastighet. Man vill även att dessa stresstester ska utföras oftare för medelstora banker.

Vidare föreslås det att medelstora banker ska börja redovisa planer för hur de skulle avveckla sin verksamhet utan att påverka det finansiella systemet, ifall de skulle går under.

Reformerna riktar sig mot medelstora banker, med tillgångar som uppgår till mellan 100 och 250 miljarder dollar.

Enligt Vita Huset skulle samtliga förslag kunna genomföras enligt gällande lag.