Aktie Medicinteknikbolaget Bico, som tidigare hette Cellink, meddelar att teckningskursen blev 480 kronor i den riktade emissionen på 2 miljarder kronor som aviserades och genomfördes på torsdagskvällen. Det framgår av ett pressmeddelande.

Teckningskursen i nyemissionen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande och motsvarar en rabatt om cirka 5,6 procent jämfört med stängningskursen den 7 oktober 2021 för Bico-aktien av serie B på Nasdaq Stockholm.

Utöver starkt stöd från befintliga aktieägare deltog flera nya svenska och internationella institutionella investerare i nyemissionen, heter det.

Bico meddelade den 1 oktober 2021 att det ingått ett avtal om att förvärva samtliga aktier i Qinstruments för 61,25 miljoner euro. Bolaget avser att använda emissionslikviden från nyemissionen för att ytterligare främja Bolagets förvärvsagenda och skapa en finansiell beredskap för nya möjligheter. Bolaget har för närvarande flera pågående förvärvsprocesser av olika storlek.

Nyemissionen medför en utspädning om cirka 7 procent av aktiekapitalet och cirka 6 procent av rösterna för befintliga aktieägare baserat på det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter nyemissionen.