BIBB INSTRUMENTS: NETTORESULTAT -3,0 MLN KR 4 KV

2022-02-11 08:50:41

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Medicinteknikbolaget Bibb Instrument redovisar ett nettoresultat på -3,0 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2021 (-2,9).

Bolaget saknade omsättning i kvartalet (0,1).

Resultatet per aktie uppgick till -0:15 kronor (-0:16).

Vid periodens utgång uppgick kassa och bank till 7,0 miljoner kronor (21,9).Direkt-SE