Aktie BHG Group meddelar att teckningskursen blev 20:50 kronor per aktie i den riktade emission som bolaget aviserade och genomförde på tisdagskvällen. Bolaget tillförs cirka 800 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Aktien stängde på 22 kronor på tisdagen.

Emissionen övertecknades och ett stort antal svenska och internationella institutionella investerare, samt vissa befintliga aktieägare, deltog i emissionen. Del av emissionen är föremål för efterföljande godkännande från extra bolagsstämma.

Syftet med emissionen är att öka den finansiella flexibiliteten för att stödja framtida tillväxtinitiativ och stärka bolagets finansiella position genom att minska nettoskuldsättningen.

I BHG:s delårsrapport för det tredje kvartalet 2022 kommunicerades att bolaget förväntar sig en utmanande omvärld de kommande 12–18 månaderna. Bolagets preliminära bedömning är att orderingången under perioden oktober–november 2022 inklusive Black Week i stort sett har utvecklats i linje med den organiska tillväxten för det tredje kvartalet 2022.

Emissionen medför en utspädning om cirka 21,8 procent av antalet aktier och röster i BHG.