BHG: SER SVAG MARKNADSEFTERFRÅGAN 2022, SANNOLIKT STOR DEL 2023

2022-07-20 07:17:27

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) E-handlaren BHG Group bedömer att utbudskomplikationerna kommer att avta samtidigt som efterfrågan i marknaden kommer att vara fortsatt svag genom återstoden av 2022 och sannolikt även stora delar av 2023.

Det framgår av delårsrapporten.

BHG konstaterar att onlinepenetrationen sjunkit tillfälligt i takt med att Europa fullt ut slopat pandemirestriktioner men bolagets bedömning är att nedgången bryts redan under senare delen av innevarande år och att den långsiktiga trenden med stigande onlinepenetration fortsätter.

"Bedömningen att våra onlinemarknader kan förväntas växa kring 15 procent om året över en konjunkturcykel ligger fast och till denna bastillväxt har gruppen goda möjligheter att addera geografiska initiativ, organiska såväl som förvärvsrelaterade", skriver BHG.

Under det andra kvartalet minskade BHG:s justerade ebita-marginal till 4,2 procent (7,8). Trots väsentliga prishöjningar på stora delar av sortimentet påverkades marginalen negativt av högre frakt-, produkt-, lagerhanterings- och trafikdrivningskostnader, enligt rapporten.

"I denna utmanande miljö – kännetecknad av geopolitisk oro, krympande disponibla inkomster och svagare efterfrågan – är många av våra konkurrenter pressade, vilket bland annat lett till ett högt kampanjtryck på säsongsvaror", skriver BHG.

"Vi bedömer att den gradvisa normaliseringen av utbudssituationen kommer att fortsätta och att komplikationer så som långa ledtider, höga containerfraktkostnader och generell råvaruinflation toppat. Däremot tyder alla signaler på att framtidstron bland våra kunder kommer att vara fortsatt svag", uppger Adam Schatz i sitt vd-ord.

BHG lämnar inga prognoser men konstaterar att bolagets jämförelsetal för det andra halvåret 2022 kommer att vara lägre än för det första halvåret 2022.Direkt-SE