BHG: MOTVIND KORT SIKT, POSITIVA DRIVKRAFTER LÅNG SIKT-ANALYSER

2022-12-23 12:17:16

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) BHG Group står inför motvind på kort sikt, men den kortsiktiga svagheten reflekteras i aktien och på längre sikt finns det mer positiva drivkrafter.

Det framgår av analyser från Kepler Cheuvreux och Carnegie som publicerats det senaste dygnet. Båda analyshusen upprepar rekommendationen köp med riktkursen 30 kronor.

"Branschen har en motvind efter pandemin och det sker en normalisering av försäljningskanalerna. Samtidigt pressas konsumenterna på grund av inflationen. Lagernivåerna är överdrivet stora vilket även leder till en ökad prispress. Det kommer att sätta tydligt avstamp i resultatet på kort sikt", skriver Kepler Cheuvreux.

På längre sikt finns positiva långsiktiga drivkrafter från en ledande marknadsposition med skalfördelar, förbättrad effektivitet och fortsatt onlinemigrering förblir intakta, enligt Kepler Cheuvreux.

Carnegie noterar att de kortsiktiga utsikterna fortsatt är väldigt svaga och att resultatet kommer att vara under press till och med andra kvartalet nästa år.

"Vi tror att många investerare är rädda för att företaget kan tvingas ta in kapital igen innan försäljningen och resultatet återhämtar sig. Vi är mindre oroade och tror att arbetet för att sänka kostnader och förbättra kassaflödet kommer att vara tillräckligt", skriver Carnegie.

Samtidigt tror banken att så länge nettoskulden ligger på över 1 miljard kronor medan resultatet är nära noll kan inte ytterligare en emission uteslutas.

"I slutändan kommer investerare sannolikt att vänta på bevis för tydligt förbättrat resultat och kassaflöde innan de är beredda att handla upp aktien igen", skriver Carnegie.Direkt-SE