BHG Group AB: BHG Group förvärvar tyska e-handelsföretaget AH-Trading

2021-09-02 17:30:00

Den initiala köpeskillingen för 100 % av aktierna uppgår till ca 490 Mkr (48 MEUR). BHG kommer för sin andel erlägga ca 367 Mkr (36 MEUR) för 80 % av aktierna i form av likvida medel. Därutöver tillkommer en kontant resultatbaserad tilläggsköpeskilling som kommer baseras på EBITDA-utfallet för år 2021 och 2022 och maximalt kan komma att uppgå till ca 122 Mkr (12 MEUR). Köpeskillingen motsvarar en förvärvsmulipel om cirka 0,7x omsättningen och 7,2x EV/EBITDA baserat på förväntad finansiell utveckling 2021. Inkluderat full tilläggsköpeskilling motsvarar köpeskillingen en förvärvsmultipel om cirka 9,0x EV/EBITDA.

AH-Trading grundades 2004 och har sedan starten uppvisat stark och lönsam organisk tillväxt. Under räkenskapsåret 2020 fördubblades omsättningen jämfört med föregående år till 459 Mkr och den justerade EBITDA-marginalen uppgick till 8 %. Omsättningstillväxten för 2021 förväntas uppgå till drygt 46 %, vilket medför att omsättningen för helåret 2021 förväntas uppgå till drygt 670 Mkr med en EBITDA om cirka 68 Mkr.

BHG:s vd och koncernchef, Adam Schatz, kommenterar: "Förvärvet av AH-Trading är strategiskt viktigt för oss inte minst för att BHG redan har en kundbas i Tyskland, vilken nu kompletteras med en lokal organisation och närvaro och ger oss möjigheten att ta nästa steg på den europeiska marknaden. Grundarna, herr och fru Holtermann, som kommer att fortsätta driva verksamheten, har framgångsrikt skapat en ledande onlineaktör, med ett tydligt kundfokus, starkt varumärke och relevant produktportfölj som vi kan ta till alla våra marknader. Dessutom kompletterar vårt produktsortiment den portfölj som AH-Trading har skapat. Därutöver utgör AH-Trading en utmärkt plattform för expansion på den stora tyska marknaden och, i förlängningen, angränsande länder. Vi ser fram emot att ta nästa steg i utvecklingen av verksamheten tillsammans med vd Aron Holtermann och COO Birgit Holtermann, inom ramen för BHG."

AH-Tradings produkter säljs via onlineplattformarna Gartenmoebel.de och Loungedreams.com, två av de mest välkända onlinekanalerna i Tyskland för trädgårds- och utomhusmöbler. Verksamhetens lager och hanteringscenter ligger i Xanten och Rheinberg, nära Düsseldorf och huvudkontoret i anslutning till hanteringscentret i Xanten. Verksamheten har cirka 120 anställda.

Aron Holtermann, vd för AH-Trading, kommenterar: "Vi ser övergången till att bli en del av BHG som ett naturligt steg för att på allvar ta nästa steg i verskamhetens utveckling, såväl genom fortsatt tillväxt i Tyskland som genom att dra nytta av BHGs kanaler i Norden och Östeuropa. Vi ser fram emot att fortsätta vår framgångsrika utveckling tillsammans med BHG och bredda vår expertis och skapa utrymme för att dela kunskap och nya initiativ, för att på så vis driva vår starka tillväxt ytterligare."

Vd Aron Holtermann och ledningen i AH-Trading kommer fortsätta driva verksamheten, som kommer att konsolideras inom BHGs Heminrednings-segment. Säljare av AH-Trading är Aron och Birgit Holtermann (80%) samt investeraren Fabian Simon (20%).

VIDEOKONFERENS MED ANLEDNING AV FÖRVÄRVET AV AH-TRADING

Adam Schatz, vd och koncernchef och Jesper Flemme, CFO kommer idag, den 2 september 2021, klockan 18.30 att hålla en videokonferens med anledning av förvärvet av AH-Trading. Videokonferensen kommer att hållas på engelska. För att delta i konferensen gå till https://tv.streamfabriken.com/bhg-press-conference-september-2021 (https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftv.streamfabriken.com%2Fbhg-press-conference-september-2021&data=04%7C01%7CJohan.Hahnel%40bhggroup.se%7Ced5c8d8fd5924b94d58e08d96d472796%7C2be00f4b09474e8e910ed0f0a1db0603%7C1%7C0%7C637660975164306866%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ze4Nwx%2B15fpBYyPhVutFPCWKNGj3EbO3rHVD7BWuNHs%3D&reserved=0). Presentationen kommer även att finnas tillgänglig på https://www.wearebhg.com/sv/investerare/presentationer/.

För mer information, vänligen kontakta:
Adam Schatz, vd och koncernchef för BHG Group
Telefon: +46 (0) 709 32 43 00. E-post: adam.schatz@bhggroup.se

Johan Hähnel, Ansvarig för investerarrelationer för BHG Group
Tel: +46 (0) 70 605 63 34. E-post: johan.hahnel@bhggroup.se
 

Denna information är sådan som BHG Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl 17.30 den 2 september 2021.
 

Om BHG
BHG är den största onlineaktören inom konsumenthandel i Norden. Vi har utöver våra nordiska verksamheter också en betydande närvaro i övriga Europa, liksom på utvalda marknader utanför Europa. Vår starka position på våra marknader innebär att vi är den största onlineaktören i Europa inom Home Improvement, som innefattar både Do-It-Yourself och Heminredning. Genom vårt ekosystem av onlinedestinationer, som kompletteras och understöds av fysiska showrooms och ett omfattande service- och tjänsteutbud, såsom last-mile leveranser och installationer, erbjuder vi marknadens ledande utbud av välkända externa och egna varumärken. Totalt uppgår antalet unika produkter i gruppen till närmare en miljon, vilket tillsammans med vårt övriga utbud, utgör ett komplett erbjudande inom DIY, fritidsprodukter, möbler och heminredning.

I Gruppen ingår över 100 onlinedestinationer, innefattande till exempel: www.bygghemma.se, www.trademax.se, www.chilli.se, www.furniturebox.se och www.nordicnest.se - och över 70 showrooms. Vårt huvudkontor ligger i Malmö och vi har verksamheter i de flesta europeiska länder. BHG är noterat på Nasdaq Stockholm, med tickern BHG.

BHG:s e-handelsverksamheter har över 2 000 anställda som varje dag arbetar för att skapa en optimal köpupplevelse genom kombinationen av ett oöverträffat produktutbud och smart teknologi, kombinerat med ledande produktexpertis och ett brett utbud av service- och tjänster.

Cision