BHG: EFTERFRÅGAN BEDÖMS BLIR ÄN MER UTMANANDE, SÄRSKILT 1 H 2023

2023-01-27 07:58:31

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Trots en utmanade omvärld har BHG lyckats upprätthålla försäljningen relativt väl och bedömer att bolaget fortsatt att ta marknadsandelar.

Det skriver BHG:s vd Gustaf Öhrn i bokslutsrapporten.

BHG, som är e-handlare inom bygg- och heminredningsprodukter, bedömer att efterfrågan i marknaden kommer att bli än mer utmanande, framför allt under första halvåret 2023, innan det blir bättre. Efterfrågan är särskilt svag inom kapitalintensiva produktkategorier som fönster, dörrar, bad och golv. Vidare är jämförelsesiffran för januari utmanande, enligt bolaget.

Den svaga efterfrågan, stora lager i marknaden och det ökande kostnadstrycket som konsumenterna är under kommer att lämna begränsad möjlighet att fullt ut justera priser för att kompensera för inflationsdrivna kostnadsökningar i leverantörsledet, skriver BHG också.

"Samtidigt är det vår bedömning att utbudskomplikationerna avtar. Fraktraterna för den del av sortimentet som köps in från Asien har sjunkit väsentligt och när marknadsaktörer justerar ner inköpsvolymer bör vi se en ökad produktionskapacitet med sjunkande priser som följd", uppger BHG.

Vidare är det sannolikt att konkurrenstrycket gradvis kommer att normaliseras, i takt med att marknaden fortsätter att konsolideras samt att marknadsaktörer justerar ner inköpsvolymer och reducerar lagerpositioner, heter det i rapporten.

BHG:s bedömning att bolagets onlinemarknader kan väntas växa kring 15 procent om året över en konjunkturcykel ligger fast.

"Och till denna bastillväxt har gruppen goda möjligheter att addera organiska initiativ och förvärv", skriver BHG i bokslutsrapportenDirekt-SE