Elpriset Höstens elpris är betydligt lägre än förra året, rapporterar elbolaget Bixia i sin höstprognos. Snittpriset i Norden beräknas hamna mellan 35 och 40 öre per kilowattimme under september, oktober och november.

Det är betydligt lägre än förra året då priset låg över 50 öre under samma period. Vädret har stor inverkan på elpriset i Norden eftersom andelen förnybar produktion är hög.

Elpriserna varierar därför utifrån tillgången på nederbörd och vind.

– Vi har betydligt bättre förutsättningar för en lägre elprisnivå än vi hade förra året vid samma tid. Det beror främst på att mängden vatten i våra magasin är mycket högre i år. I början på förra hösten låg den hydrologiska balansen på minus 20 terawattimmar, i år ligger vi kring det normala, säger Matina Rosenberg, meteorolog och analytiker på Bixia.

De dagar det blåser mycket pressas elpriset nedåt, men det sker även om lågtrycken för med sig mycket nederbörd som fyller på de vitala vattenmagasinen.

Oljepriset påverkar

Priset på olja och kol påverkar också elpriset. Under sommaren har priset på olja legat på mellan 52 och 59 dollar per fat, vilket är betydligt lägre än förra året då det rörde sig mellan 65 och 75 dollar. Även priset på kol är lägre i år än förra året, enligt Bixia.

– Den främsta orsaken till den lägre prisbilden på olja är en svagare ekonomisk tillväxt. Rörelserna i oljepriset har skapats av nyheter kring handelskriget mellan USA och Kina, produktionsbegränsningar i Mellanöstern och lagernivåer, säger Matina Rosenberg.

Vindkraften fördubblas

Vindkraften fortsätter att byggas ut i rekordfart här i Sverige. Enligt Svensk Vindenergis prognos väntas produktionen fördubblas inom fyra år och då står den för mer än en fjärdedel av elanvändningen i Sverige.

– Det innebär att vi får in ännu mer förnybart i vårt nordiska elsystem vilket gör att vi kan exportera mer förnybar el till andra länder som inte kommit lika långt i avvecklingen av fossila bränslen. Det bidrar till stora koldioxidutsläppsminskningar. Klimatproblemet är globalt, men förutsättningarna skiljer sig åt. Norden har goda förutsättningar för förnybar energi, säger Matina Rosenberg.

Under den här sommaren har vi i Norden varit mestadels nettoexportörer av el med några få undantag i augusti. Det är en ganska normal situation, då vi producerar mer el än vi behöver.

Av: Christer Fälldin, christer.falldin@privataaffarer.se

 

Annons:
Här kan du med hjälp av Compricer jämföra elpriser och få hjälp med att byta elhandelsbolag.