BETTER COLLECTIVE: JUST EBITDA 13,6 MLN EUR 3 KV

2021-11-17 08:10:47

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Det danska affiliatebolaget Better Collective redovisar ett justerat ebitda-resultat på 13,6 miljoner euro för det tredje kvartalet 2021 (8,3).

Nettoomsättningen uppgick till 45,4 miljoner euro (18,3). Den organiska tillväxten var 29 procent.

Resultatet efter skatt blev -3,5 miljoner euro (4,9) och resultatet per aktie uppgick till -0:06 euro (0:11).

Intäkterna i oktober ökade organiskt med 17 procent till 16,8 miljoner euro. Totalt ökade intäkterna i månaden med 34 procent.

Prognosen om intäkter på mer än 180 miljoner euro för helåret. Även prognosen för ebitda på över 55 miljoner euro lämnas orörd. Inom betald media väntas lägre intäkter än väntat medan tillväxten för publishing överstiger tidigare förväntan.Direkt-SE