Aktie NGG Nordic som är ett helägt dotterbolag till Betsson har fått en varning och tilldömts en sanktionsavgift om 19 miljoner kronor av Spelinspektionen.

Det framgår av ett pressmeddelande från Spelinspektionen.

Spelinspektionen har i sin tillsyn konstaterat att bolaget har brutit mot lagstiftningen genom att erbjuda kunder bonus vid upprepade tillfällen.

Myndigheten bedömer överträdelserna som allvarliga.

NGG Nordic tillhandahåller spel på nordicbet.com/sv.

Ska överklaga beslutet

Betssons dotterbolag NGG Nordic, som driver varumärket Nordicbet i Sverige, har beslutat att överklaga Spelinspektionens beslut att bötfälla bolaget med 19 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande som respons till att Spelinspektionen fällt NGG för att ha erbjudit ekonomiska incitament till svenska kunder på ett sätt som myndigheten anser vara oförenligt med den nya spellagstiftningen.

”Betsson delar inte Spelinspektionens tolkningar av den nya spellagstiftningen och stödjer NGG Nordic Ltd:s uppfattning att deras erbjudanden till kunderna har rymts inom vad som är tillåtet inom den nya lagen. Förändringar gjordes dock i kunderbjudandet till den svenska marknaden som en direkt följd av Spelinspektionens förtydliganden”, skriver bolaget i pressmeddelandet.

Betsson skriver också att ett överklagande av domen är viktigt för att domstolarna ska ge vägledning i hur bonusförbudet ska tolkas.