Rapport Speloperatören Betssons rörelseresultat för det fjärde kvartalet var lägre än vad som väntades i Infronts prognossammanställning. I rapporten uppgav Betsson också att intäkterna i Tyskland minskat med 70 procent sedan nya begränsningar för onlinekasino införts den 15 december.

Här följer en punktvis sammanfattning av rapporten:

Reservering för kreditförluster tyngde vinsten. Betssons rörelseresultatet blev 318 miljoner kr i det gångna kvartalet, motsvarande en rörelsemarginal om 18 procent. Väntat var 341 miljoner kr med en rörelsemarginal om 19,3 procent enligt Infront. Rörelseresultatet justerat för kostnader av engångskaraktär, för reservering av befarade kreditförluster på betalningsleverantörer, om 44,4 miljoner kr var 362 miljoner kr, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 20,6 procent.

Kasino, sportbok och Norden bakom högre intäkter. Betssons intäkter ökade 37 procent i kvartalet till 1.763 miljoner, vilket var i linje med förväntansbilden bland analytikerna. Såväl kasino som sportbok med högre sportboksmarginal än vanligt låg bakom Betssons intäktsökning. Förutom dessa tillväxtfaktorer bidrog Norden, och då framför allt Danmark och i Sverige, samt ”pay-and-play”-varumärket Jalla Casino.

Ökad sportboksmarginal. Sportboksmarginalen i kvartalet var 7,3 procent, vilket kan jämföras med 7,0 procent i kvartalet innan och 6,8 procent under motsvarande kvartal 2019. Kasinointäkterna uppgick till 1.284 miljoner kr jämfört med väntade 1.325 miljoner. Sportboksintäkterna blev 459 miljoner kr mot förhandstipset 405 miljoner kr.

Tysklandintäkter -70 procent. Betssons intäkter minskade med 70 procent i Tyskland efter att de nya begränsningarna för onlinekasino infördes den 15 december. Som det ser ut nu innebär det en ny nivå som bolaget kommer att få utgå ifrån, menar Betssons vd Pontus Lindwall. ”Tyskland har infört oerhörda restriktioner av produktutbud och lagstiftaren trycker ut spelarna ur regleringen genom att inte erbjuda produkter som spelarna vill ha”, säger Pontus Lindwall. Enligt Pareto Securities har Betsson uppskattningsvis omkring 7 procent av sin totala intäkter från Tyskland.

Start första kvartalet +11 procent. Betssons genomsnittliga dagliga intäkter under inledningen av det första kvartalet 2021, till och med 5 februari, var 11 procent högre än de genomsnittliga dagliga intäkterna för hela det första kvartalet 2020. Justerat för negativa valutaeffekter var de genomsnittliga dagliga intäkterna till och med den 5 februari 26 procent högre än de genomsnittliga dagliga intäkterna för hela det första kvartalet 2020.

Utdelning som inlösen. En utdelning om 3,68 kr per aktie föreslås för helåret 2020, genom ett automatiskt inlösenförfarande. Analytikerna hade räknat med en utdelning på 3,76 kr. För 2019 var utdelningen 2,88 kr per aktie.

Lansering i Colorado under andra halvåret. Betsson har fått licens i Colorado. Bolaget har tidigare flaggat för en lansering under det första halvåret 2021. Vd Pontus Lindwall säger nu till Nyhetsbyrån Direkt att saker och ting är på plats för en lansering under det andra halvåret 2021.