Rapport Speloperatören Betsson redovisar ett resultat som var högre än vad analytikerna förväntat sig. Däremot har intäkterna under den inledande delen av det fjärde kvartalet pressats av låga sportboksmarginaler. 

Betssons intäkter uppgick till 1.733 miljoner kronor i det tredje kvartalet. Väntat var 1.690 miljoner kronor, enligt Infronts sammanställning av fyra analytikers estimat.

Rörelseresultatet blev 324 miljoner kronor, motsvarande en rörelsemarginal om 18,7 procent. Analytikerna hade väntat ett rörelseresultat på 285 miljoner kronor och en rörelsemarginal om 16,9 procent.

Sportboksmarginalen i kvartalet uppgick till 7,9 procent, vilket kan jämföras med 8,5 procent i det föregående kvartalet och 7 procent motsvarande kvartal året innan.

Kasinointäkterna uppgick till 1.276 miljoner kronor jämfört med väntade 1.242 miljoner kronor. Sportboksintäkterna blev 436 miljoner kronor mot förhandstipset på 435 miljoner kronor.

Betsson ökade intäkter i det tredje kvartalet jämfört med motsvarande kvartal föregående år som var ett starkt kvartal som en följd av ökad efterfrågan på digital underhållning.

Det konstaterar vd Pontus Lindwall i rapporten för det tredje kvartalet.

”Den ytterligare intäktsökningen beror på framgångar med vår sportbok i kombination med goda resultat i avslutningen av fotbolls-EM och Conmebol Copa América samt att de inhemska fotbollsligorna inleddes igen från mitten av augusti. Det sammantaget har resulterat i att sportboksintäkterna ökade med cirka 24 procent på årsbasis. Intäktsökningen har också gynnats av framgångar på nya marknader som exempelvis Latinamerika, Kroatien och Grekland”, skriver vd:n.

Under kvartalet beslutade bolaget att stänga internationella spelsajter för nederländska kunder. Efter att spelmyndigheten i landet ändrat sin policy vilken nu innebär att operatörer som väntar ut cooling off perioden tvingas upphöra med sin verksamhet helt i väntan på att erhålla licens.

”Med beaktande av den starka utvecklingen under året är det beklagligt att den nederländska spelmyndigheten i slutet av september oväntat publicerade en ny policy som innebär ett avsteg från de tidigare kommunicerade riktlinjerna för cooling-off-perioden”, skriver Pontus Lindwall.

Beslutet att stänga Nederländerna helt har i tillägg till en extraordinärt låg sportboksmarginal påverkat starten på det fjärde kvartalet där intäkterna har varit 17,6 procent lägre fram till och med den 17 oktober jämfört med hela det fjärde kvartalet 2020.

Lägre intäkter fjärde kvartalet

Betssons genomsnittliga dagliga intäkter under inledningen av det fjärde kvartalet 2021, till och med den 17 oktober, var 17,6 procent lägre jämfört med de genomsnittliga dagliga intäkterna för hela det tredje kvartalet 2020.

Det framgår av bolagets kvartalsrapport.

”Under denna period har sportboksmarginalen varit 4,2 procent, vilket är extraordinärt lågt jämfört med genomsnittet över längre tid. Den starkast bidragande orsaken till minskningen av intäkterna är den låga sportboksmarginalen men beslutet att stänga internationella spelsiter för kunder från Nederländerna har också påverkat intäkterna negativt”, skriver bolaget.

Justerat för negativa valutaeffekter och förvärv var de genomsnittliga dagliga intäkterna till och med den 17 oktober 12,9 procent lägre än de genomsnittliga dagliga intäkterna för hela det fjärde kvartalet 2020.