Rapport Betssons intäkter och resultat kom in under analytikernas förväntningar.  Speloperatören sänker dessutom utdelningen. 

Betssons intäkter uppgick till 1.290 miljoner kronor i det fjärde kvartalet. Väntat var 1.311 miljoner kronor, enligt Infronts sammanställning av tre analytikers estimat.

Rörelseresultatet blev 201 miljoner kronor, motsvarande en rörelsemarginal om 15,5 procent.

Här var ett rörelseresultat om 218 miljoner kronor väntat och en rörelsemarginal om 16,6 procent.

En utdelning om 2:84 kronor per aktie föreslås för helåret 2019, en sänkning från 3:89 kronor föregående år.

Analytikerna i Infronts sammanställning hade räknat med en utdelning på 2:81 kronor.