Betsson sänker utdelningen

Publicerad 2017-03-31 13:45

Aktie Betsson ändrar sin utdelningspolicy i syfte att öka bolagets finansiella kapacitet att vara aktiv i konsolideringen av spelbranschen. Det innebär att bolaget från och med i år delar ut 50 procent av resultatet, jämfört med 75 procent tidigare.

”Styrelsen anser att Betsson ska ha en utdelningspolicy som är relevant för tillväxtprofilen. Fördelarna med storlek ökar, inte minst som följd av införandet av lokala regleringar av spelmarknaden. Den nya utdelningspolicyn ger Betsson ökade möjligheter att göra förvärv, vilket styrelsen anser kommer öka värdet för aktieägarna på lång sikt,” kommenterar Pontus Lindwall, styrelseordförande i Betsson.