Besqabs vd Anette Frumerie.

Rapport Bostadsutvecklaren Besqab redovisar, enligt segmentsredovisning, ett rörelseresultat om 17,3 miljoner kr för det fjärde kvartalet 2018 (110). Intäkterna uppgick till 360 miljoner kr (432).

Det motsvarar en rörelsemarginal om 4,8 procent (25,5). Jämförelsekvartalets resultat och marginal hjälptes av en fastighetsförsäljning om 80 miljoner kr. Exklusive denna post var marginalen 6,8 procent i jämförelsekvartalet.

En utdelning om 2,50 kr per aktie föreslås för helåret 2018 (6,50).