Besqab halverade vinsten

Publicerad 2017-05-18 07:44

Rapport Bostadsbyggaren Besqabs resultat halverades under det första kvartalet. Även marginalen föll.

Besqab rörelseresultat blev 62,8 miljoner kronor för det första kvartalet 2017 (129). Intäkterna uppgick till 384 miljoner kronor (382) varpå rörelsemarginalen var 16,4 procent (18,3).

Resultat från fastighetsförsäljningar var 0 miljoner kronor (58,8).

Siffrorna ovan avser bolagets segmentsredovisning.

Kvartalets resultat efter skatt var 54,9 miljoner kronor (113) och resultatet per aktie uppgick till 3:56 kronor (7:31).

Bolaget startade produktion av 111 bostäder (97) samt sålde 105 enheter (109) under det gångna kvartalet.