Besqabs vinst ökade kraftigt

Publicerad 2015-11-18 07:59

Rapport Bostadsbyggarbolaget Besqabs resultat förbättrades rejält under det tredje kvartalet. Samtidigt fördubblades nästan intäkterna.

Besqab redovisar ett resultat efter skatt på 72,6 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2015 (25,3). Resultatet per aktie uppgick till 4:68 kronor (1:63).

Rörelseresultatet blev 74,9 miljoner kronor (29,4) och rörelsemarginalen var 24,8 procent (17,8).

Intäkterna uppgick till 302 miljoner kronor (165).

Enligt segmentsredovisning, som ger den mest rättvisande bilden av verksamheten, blev rörelseresultatet blev 77,3 miljoner kronor (29,9) och rörelsemarginalen var 24,6 procent (16,2).

Intäkterna enligt segmentsredovisning uppgick till 315 miljoner kronor (184). Antalet produktionsstartade bostäder uppgick till 54 stycken (110) ochantalet sålda bostäder var 102 stycken (74).