Något bättre för Besqab

Publicerad 2017-07-21 07:44

Rapport Bostadsbyggaren Besqab redovisar ett resultat efter skatt på 58 miljoner kr för det andra kvartalet 2017 (55). Resultatet per aktie uppgick till 3,76 kr (3,56).

Enligt segmentsredovisningen, som bolaget framhäver ger den mest rättvisande bilden av verksamheten, blev rörelseresultatet blev 62 miljoner kr (77) och rörelsemarginalen var 16,0 procent (17,0).

Intäkterna enligt segmentsredovisningen uppgick till 389 miljoner kr (455).

Besqab hade vid halvårsskiftet 856 bostäder i pågående produktion. Andelen bokade och sålda bostäder uppgick till 82 procent, varav 80 procentenheter sålt och 2 procentenheter bokade bostäder. Det framgår av halvårsrapporten.

”Utbudet av nyproduktion större än normalt”

Relationen sålt/bokat var 82 procent även vid utgången av mars samt 94 procent vid halvårsskiftet 2016.

”Utbudet av nyproduktion är större än normalt och antalet besökare på våra säljstarter och visningar antyder att intresset för Besqabs bostäder fortsätter att vara stort. Hittills i år har 206 bostäder sålts. Andelen sålda och bokade bostäder i pågående produktion uppgår till 82 procent, vilket närmar sig det normala intervallet om 60-80 procent”, skriver Anette Frumerie i vd-ordet.

Under det andra kvartalet startades produktion av 145 bostäder, varav 54 vård- och omsorgsbostäder. Bolaget sålde 101 bostäder under det gångna kvartalet.

Bolaget verkar i Stockholm och Uppsala. Anette Frumerie för fram att de starka bostadsmarknaderna i städerna höll ”i sig under årets andra kvartal, även om vi nu ser större variationer mellan olika lägen och objekt” med en marginell prisutveckling.

Produktionsstart av 500 lägenheter i år

”De globala marknaderna är i dagsläget förhållandevis stabila jämfört med i fjol. Det råder alltjämt viss osäkerhet i vår omvärld men den underliggande trenden på Besqabs marknader är fortfarande bra med stor inflyttning i Stockholm och Uppsala, samt låga räntor även på längre sikt. Det stödjer oss i vår ambition att under 2017 produktionsstarta cirka 500 bostäder inklusive vård- och omsorgsbostäder”, skriver hon.

Vidare för vd:n fram att drivande marknadsfaktorer fortsatt ”är mycket gynnsamma vilket motiverar en fortsatt stark bostadsmarknad med mer stabila priser framöver”.