Besqab tredubblar resultatet

Publicerad 2016-05-12 07:48

Rapport Bostadsbyggaren Besqab tredubblade nästan resultatet under det första kvartalet jämfört med samma kvartal i fjol. En orsak var en försäljning av två fastigheter.

Besqab redovisar ett resultat efter skatt på 113 miljoner kronor för det första kvartalet 2016 (39,1). Resultatet per aktie uppgick till 7:31 kronor (2:52).

Enligt segmentsredovisning, som ger den mest rättvisande bilden av verksamheten, blev rörelseresultatet 129 miljoner kronor (45,1) och rörelsemarginalen var 33,7 procent (12,2).

Det väsentligt förbättrade resultatet påverkades positivt med cirka 59 miljoner kronor genom försäljning av två vård- och omsorgsfastigheter. Justerat för det uppnåddes ett rörelseresultat på 70,1 miljoner kronor och en rörelsemarginal på 18,3 procent.

Intäkterna enligt segmentsredovisning uppgick till 382 miljoner kronor (370).

Besqab produktionsstartade 97 bostäder i perioden (142), och sålde 109 (172).

Bolaget antar att prisutvecklingen framöver är mer stabil jämfört med de kraftiga uppgångar bolaget sett de senaste åren. Antagandet baeras på dels fortsatt gynnsamma marknadsfaktorer i Stockholm och Uppsala samt en stark svensk ekonomi, dels osäkerheter i omvärlden som kan påverka den framtida marknadsutvecklingen.