Vinsten rusar för Besqab

Publicerad 2015-02-20 07:37

Rapport Bostadsbyggarens fjärde kvartal innebar ett rejält vinstlyft. Aktiägarna kan glädja sig åt ökad utdelning.

Bostadsbyggaren Besqab redovisar ett resultat efter skatt på 27,0 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2014 (10,0). Resultatet per aktie uppgick till 1:74 kronor (0:92).

Enligt segmentsredovisning blev rörelseresultatet blev 30,1 miljoner kronor (19,6) och rörelsemarginalen var 11,3 procent (10,4).

Intäkterna enligt segmentsredovisning uppgick till 266 miljoner kronor (188).

En utdelning om 2:25 kronor per aktie föreslås för helåret 2014 (2:00).

Vd:n ser stark marknad

Besqabs fjolår präglades av stark marknad, god försäljning och tillväxt – och bostadsbyggaren fördubblade antalet produktionsstarter, vilket gjorts med stärkt lönsamhet. 

Det framgår av Anette Frumeries vd-ord till bokslutet.

Besqab produktionsstartade 406 bostäder under 2014, varav 136 stycken under det fjärde kvartalet, vilket är att jämföra med 192 bostäder under hela 2013.

Antalet sålda bostäder uppgick till 336 stycken under året, varav 172 stycken i det fjärde kvartalet.

”Glädjande är att vi har ökat våra marginaler samtidigt som vi ökar antalet produktionsstartade bostäder”, säger hon.

Bostadsmarknaden i Stockholms län och Uppsala utvecklades enligt Besqab-chefen starkt under det gångna året, även om prisutvecklingen avtog under det sista kvartalet.

”Sysselsättning, inflyttning och ränta är de främsta drivkrafterna på marknaden. Lågt utbud och hög efterfrågan gör att vi kan förvänta oss en fortsatt stabil prisutveckling”, säger Anette Frumerie. 

Genomsnittspriserna på bostadsrätter och villor ökade med 10-12 procent 2014, såväl i Stockholm som i Uppsala.