Rapporter Bostadsbyggaren Besqab rapporterar en rörelseförlust på 706 miljoner kronor under fjärde kvartalet. En tidigare känd engångskostnad belastade resultatet med 665 miljoner kronor. 

Intäkterna uppgick till 330 miljoner kronor under fjärde kvartalet 2022. För samma kvartal året innan redovisade bolaget intäkter på 1 040 miljoner kronor och ett rörelseresultat på 104 miljoner kronor.

Antalet produktionsstartade bostäder uppgick till 25 under fjärde kvartalet 2022. Siffran över antalet sålda bostäder landade på 29. 

Under jämförelsekvartalet startade bolaget produktionen av 377 bostäder och sålde 258. Styrelsen i Besqab föreslår inte någon utdelning för 2022. 

Siffrorna i artikeln hämtades från Besqabs segementsredovisning, som enligt bolaget ger den mest rättvisande bilden av verksamheten. 

I delårsrapporten skriver Besqabs vd Carola Lavén att den höga inflationen, elpriserna och de stigande räntorna haft en väsentligt påverkan på bostadsmarknaden, särskilt när det gäller nyproduktion. 

”Med minskad köpkraft hos bostadskonsumenterna och försvagad framtidstro hos hushållen har bostadspriserna sjunkit snabbt och försäljningstakten minskat. Samtidigt har vi i projekten också tampats med ett byggkostnadsindex som ökat med över 15 procent på ett år”, skriver bolagets vd.

Carola Lavén uppger vidare att inledningen av 2023 kommer att vara fortsatt utmanande för bostadsutvecklare.

För närvarande har bolaget 1 637 bostäder i pågående produktion, varav 1 170 är bostadsrätter eller äganderätter och knappt 470 hyresrätter eller vårdbostäder.

Andelen sålda bostäder av bolagets pågående bostadsrätts-och äganderättsproduktion uppgick vid årsskiftet till 61 procent.

I de projekt som kommer att färdigställas under 2023 uppgick försäljningsgraden vid utgången av 2022 till 79 procent.