Besqab och Täby kommun inviger nya bostadskvarteret Ella Allé

2023-03-30 14:17:47

Besqab och Täby kommun har i ett unikt samarbete genomfört en byggherredriven detaljplan med gemensamma mål för att utveckla det nya bostadskvarteret utifrån platsens förutsättningar. Ella Allé blir en naturlig förlängning av Ella Park och Ella Gård. Här uppför nu Besqab lägenheter och stadsradhus som får villor och trädgårdar som granne på ena sidan och Tibble Station, Täby Centrum, skolor och fritidshallar på den andra.
 

- Vi strävar efter att utveckla nya bostadsmiljöer för att du här ska kunna ha en hälsosam livsstil. Ella Allé är ett jättebra exempel där du har du gång- eller cykelavstånd till det mesta; till kollektivtrafik, till all service, till skolor och fritidsintressen och stora grönområden, sa Besqabs VD Carola Lavén.
 

- Täby ska fortsatt ska vara en attraktiv kommun att bo och leva i och då behöver vi bostäder. Kommunen är till för Täbyborna och service och bemötande är ett av våra mest prioriterade områden vilket det här nya bostadsområdet är ett gott exempel på, säger Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Fakta om projektet
Kvarteret Ella Allé består av 118 bostadsrättslägenheter, 9 stadsradhus, lugna gröna innergårdar med plats för umgänge och lek. De första boende flyttar in i slutet av 2023 och projektet följer direktiven för att bli Svanencertifierat. Läs mer på Besqabs hemsida (https://www.besqab.se/bostader/hitta-bostad/stockholm/taby/ella-alle/).

Kontaktpersoner:
Christina Durling, Kommunikationschef, christina.durling@besqab.se,08-409 416 26
Lotta Niland, Chef Projektutveckling Bostad, lotta.niland@besqab.se,08-409 416 46

 

Cision