BESQAB: KURS I FÖRETRÄDESEMISSION 27 KR/AKTIE

2023-03-27 08:12:22

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Kursen i Besqabs sedan tidigare kända företrädesemission blir 27 kronor per aktie, vilket innebär att emissionen vid full teckning tillför bolaget omkring 833 miljoner kronor före emissionskostnader.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Besqab-aktien stängde vid 47:00 kronor i fredags.

För varje befintlig aktie i Besqab erhålls två teckningsrätter och en teckningsrätt berättigar till teckning av en ny aktie.

För de aktieägare som avstår att teckna aktier i företrädesemissionen uppkommer en utspädningseffekt om motsvarande cirka 66,5 procent av det totala antalet aktier i Besqab efter företrädesemissionen.

Teckningsperioden löper från och med den 6 april 2023 till och med den 20 april 2023.

Besqab meddelade den 25 januari att bolaget avsåg göra en fullt garanterad företrädesemission. Likviden från emissionen avses användas till att i förtid återbetala Bolagets seniora icke säkerställda gröna obligationer om 800 miljoner kronor med förfall i maj 2024.Direkt-SE