BESQAB: INLEDNING 2023 FORTSATT UTMANANDE ENL VD

2023-02-01 13:09:52

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Konsekvenserna av hög inflation, höga elpriser och höjda räntor har väsentligt påverkat bostadsmarknaden och särskilt nyproduktionen, skriver Besqabs vd Carola Lavén i rapporten för det fjärde kvartalet.

"Med minskad köpkraft hos bostadskonsumenterna och försvagad framtidstro hos hushållen har bostadspriserna sjunkit snabbt och försäljningstakten minskat. Samtidigt har vi i projekten också tampats med ett byggkostnadsindex som ökat med över 15 procent på ett år", skriver hon.

Carola Lavén skriver vidare att inledningen av 2023 kommer att vara fortsatt utmanande för bostadsutvecklare.

Under fjärde kvartalet startade Besqab 25 bostäder (377) och sålde 29 (258).

Bolaget har 1.637 bostäder i pågående produktion varav 1.170 bostadsrätter/äganderätter och knappt 470 hyresrätter och vårdbostäder.

Andelen sålda bostäder i pågående bostadsrätts-/äganderättsproduktion var vid årsskiftet 61 procent.

I de projekt som kommer att färdigställas under 2023 uppgick försäljningsgraden vid utgången av 2022 till 79 procent.Direkt-SE