Försämrat resultat för Besqab

Publicerad 2016-11-10 07:42

Rapport Bostadsbyggaren Besqabs resultat försämrades rejält. Även intäkterna föll något under det tredje kvartalet.

Besqab redovisar ett resultat efter skatt på 44,5 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2016 (72,6). Resultatet per aktie uppgick till 2:88 kronor (4:68).

Rörelseresultatet blev 49,4 miljoner kronor (74,9) och rörelsemarginalen var 17,4 procent (24,8). De rapporterade intäkter var 283 miljoner kronor (302).

Intäkterna enligt segmentsredovisning, som enligt bolaget ger den mest rättvisade bilden av verksamheten, uppgick till 381 miljoner kronor (314) och enligt samma metod var rörelseresultatet 65,1 miljoner kronor (77,3). Detta betydde en rörelsemarginal på 17,1 procent (24,6).