BESQAB: BESLUTAT OM FÖRETRÄDESEMISSION 825 MLN KR

2023-02-24 08:07:42

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Besqab har beslutat om en företrädesemission på cirka 825 miljoner kronor, i linje med den avsikt som aviserades den 25 januari.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Företrädesemissionen är villkorad av godkännande från en efterföljande extra bolagstämma den 29 mars 2023. De fullständiga emissionsvillkoren, inklusive teckningskurs, förväntas offentliggöras den 27 mars 2023.

Med anledning av företrädesemissionen har bolaget erhållit teckningsförbindelser, garantiåtaganden och röstningsåtaganden från ett flertal befintliga aktieägare, däribland Skirner (kontrolleras av familjen Nordström), Skogstornet (kontrolleras av familjen Douglas), Olle Engkvists Stiftelse, Paradigm Capital och Sven Jemsten. Erhållna teckningsförbindelser uppgår till cirka 68 procent av företrädesemissionen. Den del av företrädesemissionen som inte täcks av teckningsförbindelser garanteras av Skirner, Skogstornet, Olle Engkvists Stiftelse, Paradigm Capital och Sven Jemsten, vilket innebär att företrädesemissionen är fullt garanterad.Direkt-SE