Analys Investmentbanken Bernstein tror att Volvo Cars resultat kommer att sjunka betydligt under 2023, som en följd av högre kostnader och negativa makroekonomiska faktorer. Det framgår av en analys daterad på torsdagen, där Bernstein menar att aktien håller på att tappa bränsle redan innan den ens har börjat ta riktig fart.

”Negativa ekonomiska faktorer kommer också att fördröja potentialen i Polestar med minst tolv månader”, skriver Bernstein i analysen.

Ihållande kostnadsinflation och en svagare konsumentefterfrågan kommer att öka marginalpressen i Volvo Cars tillväxtdrivna affärsmodell, befarar Bernstein som räknar med att bruttomarginalen kommer att sjunka med omkring 150 baspunkter i årstakt. Samtidigt kommer makroekonomiska faktorer att minska Volvo Cars förmåga att föra över 2022 års kostnadsökningar till kunderna.

Bernstein räknar nu med att Volvo Cars underliggande vinst per aktie sjunker med 22 procent under 2023, jämfört med 2022.

”Största delen av nedgången är hänförlig till att bruttomarginalen pressas av högre COGS (kostnader för sålda varor, reds anm) under 2023 och en inbromsning i priserna under andra halvåret 2023”, skriver Bernstein.

Vinsten per aktie på rapporterad bas, som inkluderar samriskbolag och intressebolag, väntas visa ett ännu större tapp på omkring 37 procent drivet av förseningar i Polestars väg till lönsamhet, menar investmentbanken.

”Vi fortsätter att gilla bolagets strategi, men investerarna kommer att behöva vänta på att de negativa faktorerna skingras”, skriver Bernstein.

Som Nyhetsbyrån Direkt rapporterat tidigare på torsdagen har Bernstein sänkt sin rekommendation för Volvo Cars till market perform från tidigare outperform. Riktkursen dras samtidigt ned till 60 kronor, från tidigare 90 kronor, enligt analysen.

Vid 10.40-tiden hade Volvo Cars gått ned 2,7 procent till 54:01 kronor.