Bernanke anar bättre tider

Publicerad 2012-02-02 16:47

USA-ekonomin har visat tecken på förbättring men den är fortsatt sårbar mot chocker.Det sade Fedchefen Ben Bernanke inför representanthusets budgetutskott på torsdagen, enligt Bloomberg News.

””Lyckligtvis har indikatorer de senaste månaderna om konsumtion, produktion och aktiviteten på arbetsmarknaden visat vissa tecken på förbättring. Men utsikterna är fortsatt osäkra och en noggrann bevakning av den ekonomiska utvecklingen är fortsatt nödvändig”, sade han.

Fed-chefen upprepade budskapen om de ekonomiska utsikterna för ekonomin från uttalandet efter räntemötet förra veckan och sade att de ekonomiska förhållandena troligen kommer att motivera en styrränta nära noll till åtminstone slutet av 2014.

Ben Bernanke ägnade halva sitt anförande åt USA:s budgetunderskott och sade att finanspolitiken inte är uthållig. Den måste läggas på en bana som säkrar att skulden relativt BNP åtminstone är stabil men ännu hellre sjunkande.

Han påpekade dock att kongressen samtidigt måste se till att ”inte onödigtvis
hämma den pågående ekonomiska återhämtningen”.

Fed-chefen noterade att arbetsmarknaden i USA ”förbättrades blygsamt” det
senaste året, men Fed bedömer att det kommer att dröja länge innan
arbetsmarknaden åter är normal.

”Särskilt oroande är den ovanligt höga långtidsarbetslösheten. Över 40 procent av de arbetslösa har saknat jobb i mer än sex månader, ungefär dubbla andelen jämfört med under den ekonomiska expansionen under det förra decenniet”, sade Ben Bernanke.

Han noterade att det nu syns vissa tecken på att hushållens förtroende och
företagens investeringar börjar stabiliseras efter att ha varit nedpressade,
beroende på oro för inhemska utsikter och utvecklingen i Europa.

”Det syns tecken på att dessa orosfaktorer nu avtar något. Om företagens
förtroende fortsätter att förbättras bör amerikanska företag vara väl
positionerade att öka både investeringar och nyanställningar”, sade Ben
Bernanke.